Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών προς Δήμους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,02/10/2019

...


Φ.Ε.Κ. Α’ 145 της 30ης Σεπτεμβρίου


...Mε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η Κυβέρνηση την 30η Σεπτεμβρίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 145), πρόκειται να ρυθμιστούν πλήθος περιπτώσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ιδιαίτερα το έκτο άρθρο της ΠΝΠ, που αφορά την παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους. Η παράταση είχε ζητηθεί από την ΚΕΔΕ, με επιστολή του Προέδρου της, Γ. Πατούλη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκο, στις 12 Σεπτεμβρίου.


Με την ΠΝΠ αντικαθίσταται το εδάφιο α’ της παρ.1 του αρ.110, καθώς και το αρ.111 του ν.4611/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 73/17.5.2019) και ορίζεται ότι: 1) Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019. 2)Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2019.FEK.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων