'/> Πρώτη συνεδρίαση για το 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Πρώτη συνεδρίαση για το 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,11/01/2019

 .........

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00' στην αίθουσα συνεδριάσεων .....

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  οποία  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στις    16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς ακινήτου στην οδό Ξένιας στο Ο.Τ. 98   204,31τ.μ. (Τσιάτσου – Χαλάστρα)

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

2

Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς οικοπέδου μεταξύ των οδών Δεκελείας-Πυθίας-Πωγωνίου & Δημοκρίτου  3.300,10τ.μ. (Λαμπάκης – Κουμπούρης)

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

3

Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς οικοπέδου στην οδό Καραϊσκάκη στο Ο.Τ. 333   511,00τ.μ.  (Δουλαβέρης)

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

4

Οριστική απόφαση απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Κυριακάκη στην οδό Βουλγαροκτόνου.

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

5

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μεταμόρφωσης και σύσταση θέσεων  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄)

Εκτελεστική

Επιτροπή

6

Λήψη απόφασης για 1. Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), 2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού  3. Ορισμό του ΤΠΔ ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2018, στον άξονα Αστική Αναζωογόνηση, για το έργο με τίτλο «Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων», ποσού 178.560,00 €

Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

7

Κατανομή επιχορήγησης Δ΄ δόσης/2018 από το ΥΠ.ΕΣ. στις Σχολικές Επιτροπές, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

8

4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και αιτιολογική έκθεση του έργου: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 1/17’’

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

9

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΟΒΗΣ’’

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10

Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα τη «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

11

Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 186 παρ. 5 Ν. 3463/2006), για το έτος 2019              (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

12

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981), για το έτος 2019 (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

13

Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006), για το έτος 2019 (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

14

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981), για το έτος 2019 (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

15

Μερική διαγραφή οφειλής της εταιρείας MST ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

16

Έκπτωση 20% σε βεβαιωθείσες οφειλές πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα για τους ΑΚ με Α.Φ.Μ. …601,  ΚΓ με Α.Φ.Μ. …320, ΓΓ με Α.Φ.Μ. …733, ΓΓ με Α.Φ.Μ. …943 και ΓΝ με Α.Φ.Μ. …898

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

17

Διαγραφή παιδιών, μετά από αίτηση γονέων από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μεταμόρφωσης, για το σχολικό έτος 2018-2019                (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

18

Έγκριση συνοδού για το σχολικό έτος 2018-2019, για νήπιο που φοιτά στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Μεταμόρφωσης (εξ αναβολής)

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

19

Παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ για δραστηριότητές του

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

20

Παραχώρηση σχολικών χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ για δραστηριότητές του

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

21

Παραχώρηση σχολικού χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στον Α.Ο. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για σκακιστικούς αγώνες

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

22

Παραχώρηση σχολικού χώρου του 1ουΛυκείου, στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» για δραστηριότητές του

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

 dhmsymvmeta222222222222222.JPGNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων