Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ | Από το κακό στο χειρότερο… Μια λυπηρή πραγματικότητα στο δήμο μας!
Τελευταία ενημέρωση:Πέμπτη,21/12/2017

 .........

Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης - Πεύκης ........

 Το γραφείο τύπου της “Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης – Πεύκης” εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Δύο γεγονότα σφράγισαν αρνητικά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου μας.

Γεγονός πρώτο:

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, γιατί δεν είχαν προσέλθει έγκαιρα οι απαιτούμενοι 17 σύμβουλοι από τους 33 για το σχηματισμό «απαρτίας»!

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι έγκαιρα παριστάμενοι σύμβουλοι προσπάθησαν επί μια ώρα με τηλεφωνήματα και παρακάλια να πείσουν τους απόντες συναδέλφους να προσέλθουν για να ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Καταγγέλλουμε με κάθε συναίσθηση ευθύνης τη συνειδητή αδιαφορία που επιδεικνύουν πολλοί σύμβουλοι, τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας και των ανεξαρτήτων, για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι σύμβουλοι, που απουσιάζουν συστηματικά ή παρευρίσκονται στη συνεδρίαση για ελάχιστα λεπτά –για να καταγραφούν στους «παρόντες»– θα έπρεπε να παραιτηθούν και να δώσουν τη θέση τους στους πολίτες που θέλουν και μπορούν να ασχοληθούν με τα προβλήματα του τόπου!

Γεγονός δεύτερο:

Η δημοτική αρχή πρότεινε την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017» για τις 22/2/2018 αντί της συμβατικής 31/12/2017 «… λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του μήνα Νοεμβρίου σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιτρεπόμενες ώρες εργασίας στα σχολικά κτίρια λόγω της λειτουργίας των σχολείων…» δηλώνοντας ότι «… η υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου…».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αποδείχθηκε ότι:

Όσοι εργολάβοι ήθελαν να υποβάλουν προσφορές γνώριζαν ότι το έργο είχε 4μηνο διάστημα αποπεράτωσης (9–12/2017) και όχι 6μηνο, που σαφέστατα θα τροποποιούσε τις προσφορές τους.

Όλοι γνώριζαν ότι στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής της περιόδου τα σχολεία θα λειτουργούσαν και ότι θα εκτελούσαν το έργο πιθανόν και εντός δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι όποιες «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» στις οποίες αναφέρεται η εισήγηση ήταν στην πραγματικότητα πολύ λίγες μέρες, που σαφέστατα δεν μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών, που σε κάποιο βαθμό πραγματοποιούνται και εντός κλειστών χώρων.

Η επίκληση της εισήγησης ότι η δίμηνη παράταση «δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου» δεν είναι ορθή, γιατί την ζήτησε ο ίδιος ο ανάδοχος του έργου και συνεπώς καλύπτει την καθυστέρηση των εργασιών που αυτός επέδειξε.

Ακολουθώντας την αλληλουχία των εγγράφων διαπιστώθηκε ότι την 20/11/2017 ο ανάδοχος του έργου αιτείται την χορήγηση παράτασης για την σύμβαση που υπέγραψε στις 22/8/2017. Ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του δήμου την 1/12/2017 εισηγείται (αρ. πρωτ. 17380) την παράταση των εργασιών, με κοινοποίηση προς την επιβλέπουσα το έργο μηχανολόγο – μηχανικό και την ίδια στιγμή και οι δύο με κοινή τους επιστολή (αρ. πρωτ. 17381) προς τον Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητούν τη σχετική έγκριση.

Παραδόξως το θέμα δεν περιλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 7/12/2017, όπως θα έπρεπε, αλλά τελικά έφθασε στην άκρως οριακή χρονικά χθεσινή συνεδρίαση (19.12.2017).

Εν τέλει, 14 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 33 ενέκριναν κατά πλειοψηφία την παράταση, παρά την εξόφθαλμα προσχηματική διαδικασία και την προκλητική κάλυψη του εργολάβου.

Δείγματα της λυπηρής πραγματικότητας…

Μανόλης Στ. Πάγκαλος

 

Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής Ριζοσπαστικής Ανατροπής Λυκόβρυσης - Πεύκηςmanpag11111.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων