Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | Η Μ.Π.Ε. της διευθέτησης του Ποδονίφτη πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,18/12/2017

 ........

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στις 7.30’ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) .........

Το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας –Ν.Χαλκηδόνας εξέδωσε την παρακάτω πρόσκληση σε αιρετούς και πολίτες για την 25η τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στις 7.30’ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) :

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 20ή Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος.

 

 

2.    Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

 

3.    Έγκριση παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4483/2017

 

4.  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  σπουδαστριών ΣΕΚ   και Δ.Ι.Ε.Κ. σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου.

 

5.    Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής  αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους 2018.

6.    Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

7.    Έγκριση παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών κατά του Δήμου.

 

8.    Αποχαρακτηρισμός χρηματοδοτήσεων για δαπάνες του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

 

9.    Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κατόπιν της μετονομασίας του Δήμου.

 

10. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου.

 

11. Δημιουργία Α) Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης Β) Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας και Γ) Ορισμός συντονιστών του Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης.

 

12. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με τίτλο « Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

 

13. Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας στο

πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014–2020.

 

14. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2018.

 

15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018.

 

16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου».dhmarxeiofilxalk222222.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων