Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 7 δημοτικοί σύμβουλοι για το έλλειμμα στη σχολική επιτροπή
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,12/06/2017

 ....
  Εντός του καλοκαιριού του 2017 συμπληρώνεται ένα ολόκληρο έτος από τότε που διαπιστώθηκε έλλειμμα και απώλεια χρημάτων στην Β΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Παιδείας και που όταν τέθηκαν τα πραγματικά περιστατικά στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός.


  Ούτε το ακριβές ποσό της ζημίας δεν είχε καν εκ των προτέρων διαπιστωθεί και γι αυτό το λόγο ο Δήμος ανέθεσε σε εξωτερικό συνεργάτη τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, και μάλιστα, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, στον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη που συνεργαζόταν με το Δήμο και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή όταν διαπιστώθηκε το έλλειμμα και η απώλεια χρημάτων.

 

  Επανειλημμένως, αν και με τη στάση μας δείξαμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή και τους χειρισμούς της που ανέλαβε σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και παρά το ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ζητήσει να παρουσιάσετε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα των εργασιών του εξωτερικού αυτού συνεργάτη, ακόμη δεν το έχετε κάνει.

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου και ως τέτοιο δικαιούται να γνωρίζει όλα τα στοιχεία και να έχει πλήρη εικόνα της σχετικής εργασίας που ο Δήμος ανέθεσε. Επίσης το εν λόγω αποτέλεσμα της εργασίας, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν καλύπτεται από το απόρρητο οιασδήποτε έρευνας στα πλαίσια ποινικής προδικασίας.

 

  Τέλος σε κάθε περίπτωση στο Δημοτικό Συμβούλιο έχετε νόμιμη υποχρέωση, να φέρετε όλα τα απολογιστικά στοιχεία της οικείας Β΄Βάθμιας σχολικής Επιτροπής Παιδείας από το έτος 2011, που όλως αδικαιολογήτως δεν το έχετε πράξει μέχρι σήμερα και που αν κάτι τέτοιο και η εν γένει εποπτεία της σχολικής επιτροπής γινόταν επιμελώς θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί και η απώλεια του όποιου χρηματικού ποσού και η συνακόλουθη ζημία του Δήμου και της Σχολικής Επιτροπής.
----------------------------------

  Κατόπιν των ανωτέρω σας ζητούμε να εισάγετε το εν λόγω θέμα στο ακόλουθο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην κωλυσιεργείτε στην όλη διαδικασία και να μην παραβλάπτετε το δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης,  να παρουσιάσετε εγγράφως, επισήμως και ενυπογράφως ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου όλα τα παραπάνω, δηλαδή το αποτέλεσμα του ελέγχου του εξωτερικού συνεργάτη στον οποίον ανατέθηκε το ανωτέρω έργο, καθώς και να παρουσιάσετε και τα οικεία απολογιστικά στοιχεία για τα έτη 2011 και εφεξής και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή παιδείας ή εάν δεν τα έχετε διαθέσιμα να μας απαντήσετε πότε θα τα έχετε διαθέσιμα και εάν αδυνατείτε να αντεπεξέλθετε σε κάτι τέτοιο ζητούμε ξανά να γίνει ο έλεγχος αυτός από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

 

  Επίσης ζητούμε να επεκταθεί ο έλεγχος σε κάθε περίπτωση και στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Παιδείας.

Νέα Ιωνία 7/6/2017

Τσοπανίδης Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος - Επικεφαλής της παράταξης «ΕΛΠΙΔΑ για τη Νέα Ιωνία – Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος»
Χατζησαββίδης Αριστείδης - Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΕΛΠΙΔΑ για τη Νέα Ιωνία – Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος»
Κουλούρης Κωνσταντίνος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Μπράτιμος Νικόλαος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Κολμανιώτης Γιάννης – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Αβακουμίδης Πρόδρομος - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Καρβουνιάρης Αντώνης - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

 sxoleioneaionia.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων